Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020.

Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och nuvarande tjänstepensionskassor kan omvandlas tjänstepensionsföretag samt att nya tjänstepensionsföretag kan startas. Den nya lagen kommer för tjänstepensionskassornas del att ersätta nuvarande lag (1972:262) om understödsföreningar, som är upphävd sedan 2011.

Riksdagen uppmanar dock att regeringen skyndsamt ska ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller:

  • Solvens inklusive kapitalkrav
  • Information
  • Egenföretagares försäkringar
  • Tilläggsförsäkringar

Läs riksdagens beslut här

Let's connect

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag
I want an FCG expert to contact me about:
Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save