Co-sourcing inom AML

Reglerna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förstärkts och det är ett fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och i samhället i stort. Det har resulterat i att finansmarknadens åtgärder mot penningtvätt är ett hett diskussionsämne och att kraven på Centralt Funktionsansvariga ökat från organisation, ledning, styrelse och Finansinspektionen.

FCG noterar att flera företag identifierat ett behov av stöd inom arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi erbjuder därför möjligheten att genom s.k. co-sourcing delegera delar av Centralt Funktionsansvarigs uppgifter till FCG. Genom co-sourcing kan företaget behålla kontrollen över funktionen och samtidigt stärka oberoendet, säkerställa kontinuitet, ökad tillgänglighet och både djupare och bredare kompetens.

Översikt FCG:s erbjudande

Let's connect

Co-sourcing inom AML Co-sourcing inom AML
I want an FCG expert to contact me about:
Co-sourcing inom AML

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Co-sourcing inom AML Co-sourcing inom AML

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Co-sourcing inom AML Co-sourcing inom AML

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save