Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

Pressmeddelande – Efter lanseringen av FCG Oasys den 30 augusti tillkännager idag FCG, den nordiska marknadsledaren inom risk och compliance, att kredithanteringsaktören Hoist Finance har valt FCG Oasys systemtjänster för sin verksamhet.

FCG Oasys är ett system för aktiv hantering av utkontraktering av funktioner i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer som träder i kraft 30 september 2019.

”Hoist Finance är en internationell ledare som använder outsourcing för att optimera sin affärsverksamhet” säger Per Andersson, VD för FCG Reg&Tech Solutions. “Att Hoist Finance har valt att ingå ett treårigt avtal för tjänsten är mycket glädjande.”

FCG Oasys har fullt stöd för intern utkontraktering och koncerngemensamma tjänster vilket gör det enkelt att upphandla, hantera och utvärdera tjänster och leverantörer. Systemet, som tillhandahålls som en Software as a Service (SaaS) tjänst, erbjuder fullständig spårbarhet, avancerade sökningar, filtrering och rapporteringsfunktioner. Sammantaget så underlättar Oasys efterlevande av det nya regelverket samt en proaktiv hantering av outsourcing av funktioner och tjänster.

”Vi utvärderade flera system för att hantera våra outsourcingaktiviteter. En av de viktigaste
faktorerna var en effektiv och säker delning och hantering av information mellan våra kontor och
avdelningar”, säger Sofia Isaksson, tillförordnad Head of Compliance på Hoist Finance. “Med FCG
Oasys kan vi aktivt hantera all vår outsourcing och våra tjänsteleverantörer inom hela vår organisation
på alla våra elva marknader.”

Let's connect

Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing
I want an FCG expert to contact me about:
Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save