Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

Den 16 maj 2019 beslutade regeringen om en lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser. Lagrådsremissen föreslår nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i tryggandelagen baserat på EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För lagrådsremiss; se här.

Förslagen i lagrådsremissen omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet. Dessutom föreslås en utvidgning av en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.

Vill du diskutera detta eller veta mer? Kontakta oss!

Let's connect

Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser
I want an FCG expert to contact me about:
Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser Lagrådsremiss för ny reglering för pensionsstiftelser

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save