Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

På grund av stort intresse vid föregående tillfällen har FCG valt att hålla ytterligare ett tillfälle av denna utbildning i vår.

Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och kontroll bör fungera i det dagliga arbetet. FCG håller en utbildning speciellt anpassad för personer med dessa roller. Utöver utbildningen ingår kaffe, lättare frukost samt fika i anmälningsavgiften.

Utbildningen kommer att beröra bl.a. följande områden:

  • Nya krav och utmaningar i regelverket sedan införandet av 2017 års Penningtvättslag, inkl. hur vi bedömer att rollerna kommer att utvecklas i framtiden
  • Arbetsbeskrivning/befattningsbeskrivning av CFA/SUB, vilka uppgifter och ansvar rollen medför samt vilka möjligheter till delegering som finns.
  • Olika metoder och verktyg som kan användas i rollen, exempelvis årsplan för arbete och aktiviteter, stickprovskontroller och förslag på innehåll för rapporter till VD/styrelse

KOSTNAD: 6500 KR PER DELTAGARE EXKL. MOMS.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Kursledare

Johanna Bäck

Johanna har lång erfarenhet av arbete med frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism och har tidigare arbetat med frågorna på Finansinspektionen och storbank. Johanna har som konsult varit involverad i en lång rad projekt på området såsom GAP-analyser och second opinions, utvecklande av metoder för riskbedömning och upprättande av styr-, rutin- och processdokumentation, projektledning, styrning och organisationsarbete samt utbildning av personal, ledning och styrelse m.m.

<p>Max Krackhardt</p>

Max Krackhardt

Max har god erfarenhet av arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism från storbanksmiljö både i Sverige och utomlands, där Max har arbetat både operativt och med rapportering samt styrning och kontroll på området. Max har också varit involverad i en rad av FCG:s uppdrag på området och arbetat med framtagande av riskbedömningar, upprättande och revision av styrdokument, stöd i framtagande av rapportering till Finansinspektionen m.m.

Let's connect

Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare
I want an FCG expert to contact me about:
Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare Extrainsatt tillfälle: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save