EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet. Testen stresser markedet som helhet og dets evne til å absorbere mulige markedssjokk. To av scenariene var en kombinasjon av markeds- og forsikringsspesifikke risikoer, det tredje naturkatastrofe.

Resultatet bekrefter at det er en signifikant sensitivitet for mulige markedssjokk. Sårbarheten forekommer ikke kun ved lav avkastning eller døds- og opplevelsesrisiko, men også ved en plutselig endring i risikopremier i kombinasjon med sjokk for avgangsrisiko og skadeinflasjon. Positivt er det likevel at forsikringsmarkedet viser seg motstandsdyktige og er tilstrekkelig kapitalisert til å absorbere sjokkene i stresstesten.

Totalt deltok 42 europeiske forsikringsgrupper, som til sammen er 75 % av det europeiske forsikringsmarkedet basert på totale konsoliderte eiendeler. Fra Norge deltok Gjensidige Forsikring og Storebrand ASA.

Let's connect

EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet
I want an FCG expert to contact me about:
EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save