Året med Finansinspektionen

Finansinspektionens arbete under det gågna året kan summeras utifrån de rapporter myndigheten publicerat på sin webbplats. En snabb sammanfattning ger vid handen att Finansinspektionen under 2018 har publicerat två stabilitetsrapporter, en konsumentrapport, en bolånerapport, nio tillsynsrapporter, tre analysrapporter samt fem ”övriga rapporter”.

Men, undrar ni kanske, varför ska jag bry mig om det? – Jo, ett bra skäl för det är att skapa insikt och förståelse om vad just ditt företag kan behöva jobba extra med för att möta tillsynsmyndighetens förväntningar. Även om det i andra finansiella sammanhang ofta talas om att historisk performance inte är någon garanti för framtida utveckling, gäller (nästan) det omvända för Finansinspektionens aktiviteter som i många avseenden syftar till att vara framåtblickande. Det är heller inte riktigt möjligt att veta vilka närmare förväntningar som finns innan Finansinspektionen gett sin syn på saken.

Vilka specifika områden har FI behandlat under 2018? – Utan något anspråk på att vara uttömmande kan noteras att rapporterna på övergripande nivå bl.a. handlat om områden såsom:

  • Den finansiella stabiliteten
  • Brexit
  • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Hållbarhet
  • Prioriteringar för ett starkt konsumentskydd
  • Informations- och cybersäkerhet

Därutöver finns ett antal andra tillkommande angelägna områden på horisonten för det kommande året, som för enskilda företag kan bottna i nya regelkrav eller verksamhetsförändringar till följd av digitaliseringen eller andra omvärldsfaktorer.

Det finns dock ingen egentlig anledning att låta dessa insikter öka stressen inför helgerna. FCG har ett brett utbud av kundanpassade tjänster som omfattar hela den finansiella sektorn. Vi kan erbjuda ett långsiktigt och stödjande partnerskap genom hela behovskedjan från övergripande analyser till implementering, utbildning och förvaltning. Med det sagt kan våra kunder, såväl befintliga som potentiella, se helgerna an med tillförsikt. God jul och gott nytt år!

Let's connect

Året med Finansinspektionen Året med Finansinspektionen
I want an FCG expert to contact me about:
Året med Finansinspektionen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Året med Finansinspektionen Året med Finansinspektionen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Året med Finansinspektionen Året med Finansinspektionen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save