Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor föreslås att förlängas till den 30 november 2019.

Sedan Lagen om understödsföreningar (UFL) upphävdes 2011 gavs befintliga understödsföreningar en övergångsperiod till utgången av 2014. Därefter har övergångsperioden förlängts först till utgången av 2017 och sedan till utgången av juni 2019. Nu föreslår Finansdepartementet genom en ny promemoria att övergångsperioden förlängs ytterligare till den 30 november 2019 för tjänstepensionskassor och till den 31 december 2020 för övriga understödsföreningar (såsom sjukkassor, begravningskassor och sjuk- och begravningskassor).

En tjänstpensionskassa som önskar att ombildas till tjänstepensionsföretag ska ansöka om detta innan den 30 november 2019.

Lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) är fortfarande planerad till tidig vår 2019. Lagändringarna ovan föreslås att träda i kraft den 1 juli 2019.

Läs mer här

Let's connect

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare
I want an FCG expert to contact me about:
Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare Övergångsperioden för tjänstepensionskassor förlängs ytterligare

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save