FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

FI följer upp försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner som en del av företagsstyrningssystemet. Försäkringsföretagen uppmanas att besvara en enkätundersökning om hur arbetet med centrala funktioner har införlivats avseende bland annat ansvar, lämplighetsprövning, styrdokument, processer, utförande av uppgifter, utläggning till externa tjänsteleverantörer och rapportering.

Flera av försäkringsföretagen, särskilt de mindre med färre anställda, har upplevt stora utmaningar med att implementera företagsstyrningssystemet fullt ut enligt Solvens 2-regelverket. FCG har sedan Solvens 2-regelverkets ikraftträdande deltagit i och bedrivit implementeringsprojekt på flera försäkringsföretag, och i samband med detta stöttat företagen med införlivande av centrala funktioner. FCG utför även interims- och outsourcinguppdrag för centrala funktioner hos ett flertal kunder. Därutöver erbjuder FCG utbildningar inom exempelvis beställaransvar och uppföljning av uppdragsavtal.

Har ni frågor om tolkning av reglerna om centrala funktioner, lämplighetsprövning, beställaransvar eller utläggning av verksamhet? Kontakta oss!

Let's connect

FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet
I want an FCG expert to contact me about:
FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save