Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

Pensionsmyndigheten öppnade ansökan till det nya fondavtalet den 1 november 2018 och har nu publicerat en uppdaterad version av avtalet, för närvarande 2.0.[i]

FCG har granskat ett antal ansökningshandlingar och identifierat några särskilt viktiga områden i avtalet, såsom hantering av intressekonflikter, förändringar i verksamheten, verksamhetshistorik i fonden och ersättningar till tredje part för distribution. FCG noterar att det kan vara bra att ägna lite extra tid åt innehållet i dessa delar, eftersom avtalet ställer upp särskilda och ibland långtgående definitioner och krav.

Ansökan behöver vara Pensionsmyndigheten tillhanda senast 28 december 2018 klockan 16.30, annars upphör samarbetsavtalet att gälla, fonden/fonderna avregistreras från premiepensionssystemet och samtliga nuvarande andelar att säljas.

FCG kan erbjuda kvalitetssäkring av avtalet och övrig rådgivning i samband med ansökningsprocessen hos Pensionsmyndigheten.

[i] https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/for-fondbolag/ansokan-om-att-inga-fondavtal

Let's connect

Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline
I want an FCG expert to contact me about:
Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline Ansökan om att ingå fondavtal – en månad kvar till deadline

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save