Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt

Den planerade lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) skjuts fram till tidig vår 2019. Den efterföljande propositionen skjuts till senare under våren 2019. Lagändringarna beräknas kunna träda i kraft tidigast vid halvårsskiftet 2019.

Den nya tidplanen kan därmed sammanfattas enligt nedan:

Nuvarande tjänstepensionskassor kommer att få en förlängd övergångsperiod så att de i tid kan ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Lagförslaget för tjänstepensionsföretag är samordnat med den nya lagen för pensionsstiftelser, och beslut om lagrådsremisser för de båda förslagen kommer att fattas samtidigt. Slutsatsen skulle därmed kunna vara att även ikraftträdandet av lagändringarna för pensionsstiftelser skulle bli tidigast vid halvårsskiftet 2019, även om detta inte framgår av Finansdepartementets information.

För mer information, se här

Let's connect

Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt
I want an FCG expert to contact me about:
Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save