Datainspektionen försiktiga i första tillsynen

Datainspektionen har slutfört granskningen av dataskyddsombud, där 8 av 66 tillsynsärenden avsåg banker och försäkringsbolag. Företagen har enligt granskningen brustit i skyldigheten att utse dataskyddsombud och meddela ombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen. Att inte ha utsett och meddelat dataskyddsombud kan enligt GDPR leda till en administrativ sanktionsavgift. I de fall brister har konstaterats har Datainspektionen gett företagen reprimander, alltså en allvarlig tillrättavisning.

”Eftersom det gått så pass kort tid efter att GDPR infördes den 25 maj, har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister när det gäller dataskyddsombud så kan även administrativa sanktionsavgifter bli aktuella”, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Här finner du en sammanställning av granskningen.

Let's connect

Datainspektionen försiktiga i första tillsynen Datainspektionen försiktiga i första tillsynen
I want an FCG expert to contact me about:
Datainspektionen försiktiga i första tillsynen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Datainspektionen försiktiga i första tillsynen Datainspektionen försiktiga i första tillsynen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Datainspektionen försiktiga i första tillsynen Datainspektionen försiktiga i första tillsynen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save