FCG Malmö startar DSO-nätverk

GDPR står för dörren vilket inte innebär att tiden har runnit ut, utan att en ny tid börjar. Många bolag har utsett eller står i begrepp att utse ett Dataskyddsombud vilket är en helt ny roll. På FCG kan vi erbjuda vår expertis inom GDPR på en rad olika sätt. Vi kan vara råd och stöd i ett implementeringsarbete, vi kan ta rollen som DSO i bolaget och vi startar nu ett helt nytt nätverk för att stötta de nyblivna ombuden, diskutera utmaningar i regelverket eller lösningar på praktiska problem.

Nätverket kureras utav Pia Rosengren, Senior Manager och ansvarig för Region Syd, jurist med bred erfarenhet av regelverksimplementering inom framförallt finansiell sektor och under senare tid, specifikt med GDPR.

Första träffen under 2018 är 29 maj.

Anmäl dig här!

Let's connect

FCG Malmö startar DSO-nätverk FCG Malmö startar DSO-nätverk
I want an FCG expert to contact me about:
FCG Malmö startar DSO-nätverk

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG Malmö startar DSO-nätverk FCG Malmö startar DSO-nätverk

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG Malmö startar DSO-nätverk FCG Malmö startar DSO-nätverk

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save