FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen

Nya krav inom IT- och informationssäkerhet för banker

EBA (European Banking Authority) har publicerat en guid avseende hur Finansinspektionen (FI) ska bedöma IT- och kommunikationsteknik (EBA/GL/2017/05) inom ramen för operativ risk i tillsynsprocessen. Guiden börjar gälla från och med 1 januari 2018.

I guiden kravställs hur FI ska bedriva tillsyn inom IT och kommunikationsteknik inom ramen för utvärderingen av operativ risk. De erbjuder ett bra stöd till bankerna hur FFFS 2014:4 och FFFS 2014:5 ska tolkas, och framför allt vilken detaljrikedom som dessa regelverk kravställer på. FCG har analyserat den nya guiden och identifierat kraven för svenska banker baserat på ICT-guiden, FFFS:er och branschpraxis.

Vår bedömning är att kraven är omfattande och att de svenska bankerna nu kommer att behöva genomföra stora förändringar inom IT. EBA kravställer att banker har en fastställd IT-strategi, att banker har en utvecklad modell för IT-styrning, att det finns utvecklade risk- och kontrollramverk för IT- och informationssäkerhetsrisker.

Vi på FCG har publicerat artiklar kring utkastet på guiden samt anordnat frukostseminarier inom området,  för att förbereda de svenska bankerna. Läs mer i FCG:s ”Whitepaper ICT risk” här!

Let's connect

FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen
I want an FCG expert to contact me about:
FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen FI välkomnar de nya ICT-kraven i den framtida tillsynsprocessen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save