Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA

Genom ikraftträdandet av Solvens II-regelverket ska försäkringsbolag årligen genomföra en egen risk- och solvens bedömning (ORSA). Många bolag brukar utföra sin ORSA under hösten, varför detta nu är högaktuellt. För att ständigt förbättra sin ORSA bör lärdomar från tidigare utförande och vanliga fallgropar bäras färskt i minnet.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) presenterade i juni en rapport om EIOPA:s analys av det första året med utförande av bolagens ORSA i Europa. Se Press Release och Supervisory Assessment. EIOPA berömmer bolagen att överlag ha bra processer och styrdokument för ORSA, men lyfter i korthet ett antal förbättringsområden inför kommande utförande av ORSA.

  • Bristande involvering av styrelse.
  • Bristande omfattning av riskexponering.
  • Övertro på standardformeln.
  • Bristande kvalitet på stresstester.

FCG förtydligar och lämnar förslag på lösningar för några vanliga fallgropar, som försäkringsbolag inte sällan riskerar att ramla i vid utförande av ORSA.

Vill du veta mer, kontakta gärna Johan Lindqvist, Director hos oss på FCG.

Let's connect

Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA
I want an FCG expert to contact me about:
Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA Vanliga fallgropar vid genomförande av ORSA

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save