FCG rekryterar tre till försäkringsområdet

FCG har fått förstärkning av tre nya medarbetare inom försäkringsområdet;

Hanna Magnusson började den 14:e augusti som aktuarie, hon är nyutexaminerad aktuarie och har tidigare arbetat som studentaktuarie på Länsförsäkringar.

Erik Gustafsson tillträdde den 21:a augusti och är aktuarie, han kommer i sin roll utföra både aktuariefunktions- och analysuppdrag. Erik kommer närmast från en tjänst som aktuarie hos Aon Global Risk Consulting.

Anna Hansson börjar den 19:e september som riskkonsult och hon kommer närmast från en tjänst som risk controller på Movestic.

– “Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och driva FCG:s erbjudande inom Risk Försäkring tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare”, säger Martin Persson, teamchef för FCG:s affärsområde Outsourcing Risk Försäkring.

Är du nyfiken på vad FCG kan hjälpa dig och din organisation med? Eller vill du bli vår nästa medarbetare? Kontakta då Martin Persson eller Johan Lindqvist nedan.

Let's connect

FCG rekryterar tre till försäkringsområdet FCG rekryterar tre till försäkringsområdet
I want an FCG expert to contact me about:
FCG rekryterar tre till försäkringsområdet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG rekryterar tre till försäkringsområdet FCG rekryterar tre till försäkringsområdet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG rekryterar tre till försäkringsområdet FCG rekryterar tre till försäkringsområdet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save