Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

FCG afholdt den 22. juni 2017 et vellykket morgenseminar om ”Den nye hvidvasklov” på Hotel Phoenix i København.

Hos FCG satte vi, som en af Danmarks førende rådgivere indenfor compliance og risikostyring, stor pris på den indlevelse og det engagement, som deltagerne viste for dette vigtige emne om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Oplægget indeholdte blandt andet en gennemgang af organisationskrav, væsentlige definitionsændringer og kundekendskabsproceduren. Emner, der alle ledte til en udbytterig diskussion og perspektivering. Præsentationen fra morgenseminaret kan downloades i højre side.

Nærmere information om kommende morgenseminar offentliggøres snarest.

Let's connect

Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov” Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”
I want an FCG expert to contact me about:
Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov” Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov” Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save