Nye krav til myndighetsrapportering

Fra og med 4. kvartal 2017 blir det obligatorisk for foretak underlagt CRD IV å levere samtlige rapporter i XBRL format. For mange vil dette innebære økte IT-kostnader og utfordringer ved å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene, da ansvaret for å levere i XBRL format hviler på foretakene selv. Det vil ikke lenger være mulig å levere i Excel-malene til Finanstilsynet etter 4. kvartal ettersom rapportering i dette formatet vil bli fullstendig avviklet til fordel for XBRL.

Hva er XBRL?

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) er en global standard som bygger på XML-syntaksen (og relaterte teknologier) for dokumentering, rapportering og lagring av finansiell data. Formatet blir brukt av både tilsynsorganer og bedrifter for å utveksle finansiell informasjon. Formålet med implementeringen vil være å sikre en standardisert rapportering tilpasset nye økte tilsynskrav, samt å bedre valideringen og kvaliteten på innrapportert data. Ved innlevering av rapportene vil Finanstilsynet gi automatiserte tilbakemeldinger ved eventuelle feil. Endringer i XBRL-taksonomien og valideringsregler blir relativt ofte oppdatert av EBA. Det kan derfor være utfordrende å vedlikeholde spesialistkompetanse på området.

Veien fremover

Skiftet til XBRL burde ses som en del av det større bildet hvor kravene og kompleksiteten til myndighetsrapporterting er forventet å øke. Tilrettelegging av IT-systemer, rapporteringsprosesser og informasjonsinnhenting kan sørge for kostnadseffektive løsninger som er rustet for utviklingen. FCG tilbyr analyse, veiledning og leverer en helhetlig løsning for utkontraktert myndighetsrapportering der vi utfører:

  • Mapping av regelverk
  • Tilpasning av nye tekniske standarder
  • Utforming og utfylling av rapporter
  • Generering av filer, validering og kvalitetssikring
  • Kvartalsvis offentliggjøring av kapitaldekning

Kunden velger selv i hvor stor grad de ønsker å være involvert i rapporteringen for å sikre at det opprettholdes kompetanse in-house. For mer informasjon om myndighetsrapportering, meld deg på vårt frokostseminar den 5. juli 2017 her.

Let's connect

Nye krav til myndighetsrapportering Nye krav til myndighetsrapportering
I want an FCG expert to contact me about:
Nye krav til myndighetsrapportering

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Nye krav til myndighetsrapportering Nye krav til myndighetsrapportering

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Nye krav til myndighetsrapportering Nye krav til myndighetsrapportering

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save