Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) genomför stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag mellan 18 maj och 13 juli med publicering av stresstest-rapporten i december 2017.

Stresstestet omfattar både förmånsbestämda och premiesbestämda pensionsplaner, och är utformat för att bedöma den europeiska tjänstepensionssektorns motståndskraft under ogynnsam marknadsutveckling. Det ska även analyseras hur tjänstepensionsföretag överför risk till realekonomin och finansmarknaden. För Sveriges del har Finansinspektionen valt ut ett antal tjänstepensionsföretag för att uppfylla Eiopas krav på marknadstäckning i stresstesterna.

Vill du veta mer, kontakta gärna Johan Lindqvist, Director hos oss på FCG.

Se även information från Finansinspektionen och Eiopa.

Let's connect

Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag
I want an FCG expert to contact me about:
Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag Stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save