FCG Frukostseminarium 11 maj

Välkommen på FCG Frukostseminarium om Ny tjänstepensionsreglering med Sofia Johannesson och Johan Lindqvist på FCG.

Ett förslag på en ny tjänstepensionsreglering kommer att remitteras under hösten 2017. Det lagförslag som bereds gäller regler som i svensk rätt genomför det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II-direktivet), men även nationella bestämmelser som tar sin utgångspunkt i förslagen i betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57). Dessutom föreslås en förstärkt solvensreglering att införas.

Läs mer och anmäl dig här >>

Let's connect

FCG Frukostseminarium 11 maj FCG Frukostseminarium 11 maj
I want an FCG expert to contact me about:
FCG Frukostseminarium 11 maj

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG Frukostseminarium 11 maj FCG Frukostseminarium 11 maj

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG Frukostseminarium 11 maj FCG Frukostseminarium 11 maj

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save