FCG Frokostseminar

Personvernforordningen – er du klar for den største regulatoriske endringen på personvernområdet på over 20 år?

FCG Norge har gleden av å invitere til frokostseminar 9. Mars 2017 – med SAS Institute og Tommy Fjeldheim.

Kravene til ivaretakelse av personvern blir vesentlig skjerpet gjennom den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), som også vil gjelde i EØS. Forbrukeren eier sine personopplysninger og har fått et langt sterkere vern og større rettigheter. Manglende etterlevelse kan være ødeleggende – med bøtenivåer på inntil 4 % av global brutto omsetning. Dette innebærer utfordringer, men også muligheter for dem som lykkes med implementeringen. Foredraget har en praktisk vinkling med fokus på de nye kravene og hvordan din virksomhet kan sørge for et effektivt og vellykket implementeringsarbeid.

Tommy Fjeldheim gir oss et praktisk perspektiv på viktigheten av tillit og godt personvern i krise og krig fra sin erfaring som befal i Forsvarets Spesialkommando, FCG gir så en presentasjon av nyheter og erfaringer fra implementeringen av GDPR. Dette vil kreve mye av de tekniske løsningene, derfor presenterer SAS Institute eksempler på systemtekniske løsninger for etterlevelse av GDPR.

Les mer och Registrer her >>

Let's connect

FCG Frokostseminar FCG Frokostseminar
I want an FCG expert to contact me about:
FCG Frokostseminar

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG Frokostseminar FCG Frokostseminar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG Frokostseminar FCG Frokostseminar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save