Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

I forbindelse med den nye personvernforordningen (GDPR), har Artikkel 29- gruppen lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Arbeidsplanen viser at de vil fortsette arbeidet med å avklare innholdet i og etterlevelsen av bestemmelsene i GDPR ved å gi veiledende uttalelser. 

Det er nylig gitt uttalelser om dataportabilitet, personvernombud og ansvarlig tilsynsmyndighet. I uttalelsene tydeliggjør arbeidsgruppen innholdet i kravene som stilles i GDPR. De gir også anbefalinger for hvordan kravene bør implementeres og praktiseres. I tillegg er det utarbeidet FAQer, oversikt over ofte stilte spørsmål til hvert av emnene. Uttalelsene er ikke bindende, men utgjør EUs anbefaling til hvordan de nasjonale datatilsynene skal forholde seg til, eller arbeide med ulike tema. De er derfor nyttige verktøy og en gladmelding for alle virksomheter som berøres av det nye regelverket.

Les mer her!

Let's connect

Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR
I want an FCG expert to contact me about:
Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save