VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”

I går publiserte Finanstilsynet en rapport i brevs form som inneholder en rekke avklaring ift hva som kreves av tolkninger, presiseringer og vurderinger for de ulike aktørene som har til hensikt å involvere seg i dette.

I denne forbindelse har vi gjort en oppsummering som samler det viktigste i brevet fra Finanstilsynet og en tabell med henvisning til; Type tjenester, Lov-hjemmel og Finanstilsynets tolkning.

Link til Finanstilsynets brev finner du her:

http://www.finanstilsynet.no/Global/Verdipapiromradet/Verdipapirforetak/Brev/Brev%20til%20finansdepartementet%20-%20Fokefinansiering.pdf

Har dere spørsmål eller ønsker å diskutere noe av dette videre er det bare å ta kontakt.

For å lese mer

Let's connect

VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering” VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”
I want an FCG expert to contact me about:
VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering” VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering” VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – “Folkefinansiering”

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save