FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.

Flere enn 200 interesserte fra den tradisjonelle finansbransjen sammen med den disruptive gjengen skapte spennende diskusjoner under panel debatten som var en av flere interessante punkter.

FCG sammen med Nordea’s ledende BlockChain spesialist Lasse Meholm fikk holde fanen høyt for «ordning&Reda» og argumentere for behovet av kontroll og regulering av den nye teknologien. Morsomt og interessant å agere på vegne av Tilsynsmyndighetene….

En viktig take-away var behovet for konstruktiv dialog mellom involverte parter der informasjon og høyning av kompetanse og forståelse for hverandre var en viktig konklusjon. En nylig gjennomført «LIVE» demo av Bitspace hos Oslo børs var et utmerket eksempel der de hadde laget en prototype med bruk av CryptoCurrency og BlockChain teknologi for å gjennomføre en reell aksjehandel.

Let's connect

FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo. FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.
I want an FCG expert to contact me about:
FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo. FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo. FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save