MiFID 2 och IDD – frukostseminarium

Den 8 september 2016 håller FCG:s experter Erna Botonic och Carina Knöös ett frukostseminarium om de nya regelverken MiFID 2 och IDD.

Seminariet fokuserar på hur regelverken kommer påverka företagen, men också hur man rent praktiskt kan arbeta redan nu för att klara de krav som Finansinspektionen kommer ställa på företagen, när regelverken träder i kraft.

Med utgångspunkt i olika aktörers inriktningar guidar mina kollegor dig genom de viktigaste förändringarna och visar på vilka implikationer de får på olika processer. Vidare lyfter seminariet fram vad som är bra att genomföra i olika verksamheter: från analys och förstudie till ett framgångsrikt projekt.

Let's connect

MiFID 2 och IDD – frukostseminarium MiFID 2 och IDD – frukostseminarium
I want an FCG expert to contact me about:
MiFID 2 och IDD – frukostseminarium

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
MiFID 2 och IDD – frukostseminarium MiFID 2 och IDD – frukostseminarium

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

MiFID 2 och IDD – frukostseminarium MiFID 2 och IDD – frukostseminarium

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save