Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen

FCG har sett ett allt större behov av stöd bland startup-företag med inriktning på tekniska lösningar inom finansbranschen, s.k. FinTech-bolag. Goda idéer och lösningar finns det gott om men många av dem möter en snårig väg av otydliga regler och begränsade förutsättningar.

FCG ser det därför som en naturlig del av sitt erbjudande att vägleda och stötta dessa företag att få till en verksamhet som vilar på stabila grunder och utväxling på sina produkter. Vi har också en god insyn i de förutsättningar som Svenska entreprenörer möts av, och kan därför konstatera att relevant lagstiftning och myndigheter inte ännu motsvarar den energi och innovation som bubblar på marknaden.

DI Digital publicerar idag en debattartikel som du kan läsa här: Dags för Riksbanken att starta en fintech-accelerator.

Let's connect

Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen
I want an FCG expert to contact me about:
Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save