Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation?

Sveriges företag står inför den största förändringen av hantering av personuppgifter sedan personuppgiftslagen (PuL) infördes. I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft – en förordning som både innebär ett utökat skydd för den enskilde likväl som hot om sanktioner om personuppgifter inte hanteras i enlighet med regleringen.

Förordningen kommer bland annat ställa höga krav på hantering av personuppgifter, dokumentation och utlämnande av information. Därmed kommer det krävas att det finns tydliga interna rutiner och processer på plats. Genom att redan nu dokumentera olika rutiner och ansvarsområden samt inventera hanteringen av personuppgifter, kan företag förbereda sig för den nya regleringen.

Ytterligare krav som ställs är att företag fastställer vilken information man måste ge till den som är registrerad och avgöra hur IT-systemen behöver vara utformade eller anpassas, för att säkerställa att företaget följer dataskyddsförordningen. Är detta gjort, har man som företag kommit en bit på vägen.

Låter det krångligt? I så fall är du inte ensam om att ha funderingar på var du ska börja!

13 oktober kommer FCG anordna ett seminarium om vad dataskyddsförordningen innebär i praktiken. Seminariet kommer ge tips och råd kring hur företag kan förbereda sin verksamhet och upprätta en personuppgiftshantering i enlighet med de kommande kraven. Är du intresserad av att delta kan du skicka ett mejl till jeanette.lundius@fcg.se så får du en personlig inbjudan till seminariet efter sommaren.

Let's connect

Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation? Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation?
I want an FCG expert to contact me about:
Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation?

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation? Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation?

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation? Den nya dataskyddsförordningen – vad innebär den för dig och din organisation?

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save