Mer än hälften saknar förtroende för bankerna

Mer än hälften av svenskarna, 54 procent, saknar förtroende för bankerna när det gäller skatteflykt.Samtidigt uppger två av tre, 67 procent, att etik och hållbarhet är viktigt när de väljer bank. Det visar en ny Sifoundersökning som FCG låtit genomföra efter avslöjandena om de så kallade Panamadokumenten.

– Avslöjandet om att svenska banker har hjälpt kunder med skatteflykt slår hårt mot förtroendet för en finansbransch som redan tidigare är hårt kritiserad. Nu är det dags för bankernas ledningar att sätta frågor om etik och regelefterlevnad högst upp på agendan, säger Johan Cristvall, grundare och partner på konsultföretaget FCG.

Endast 16 procent uppger att de har ett stort förtroende för bankerna när det gäller att inte hjälpa kunder med olaglig skatteflykt. Samtidigt uppger endast 5 procent att frågor om etik och hållbarhet inte alls är viktiga när de väljer bank.

– För de banker som tar tag i etik- och hållbarhetsfrågorna finns det stora möjligheter att ta marknadsandelar. Den bank som lyckas vinna kundernas förtroende kommer gå stärkt ur krisen, säger Johan Cristvall.

Let's connect

Mer än hälften saknar förtroende för bankerna Mer än hälften saknar förtroende för bankerna
I want an FCG expert to contact me about:
Mer än hälften saknar förtroende för bankerna

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Mer än hälften saknar förtroende för bankerna Mer än hälften saknar förtroende för bankerna

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Mer än hälften saknar förtroende för bankerna Mer än hälften saknar förtroende för bankerna

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save