Ytterligare två livaktuarier till FCG

Under våren börjar två erfarna livaktuarier på FCG – Erland Ekheden och Moses Salci.

Erland är förutom diplomerad aktuarie även doktor i matematisk statistik. Hans vetenskapliga artiklar har publicerats i bland annat Scandinavian Actuarial Journal och Insurance: Mathematics & Economics och presenterats på ett flertal internationella konferenser. Erlands främsta expertområden är inom liv och pensioner, så som livslängdsmodellering, sjukrisk och IAS19 beräkningar, men han har även erfarenhet av projektuppdrag inom BI med kostnads- och intäktsmodellering från livbolag.

Erland har arbetat som aktuarie på bland annat Hannover Re, JLT Re och Spp Konsult, men även på universitetet där han förutom forskningen, undervisat och handlett ett flertal examensarbeten i försäkringsmatematik. Erland sitter också i aktuarieföreningens diplomnämnd.

Moses som även han är doktor men i teoretisk fysik, har närmre 10 års erfarenhet som aktuarie med fokus på livfrågor. Moses har de senaste åren verkat som konsult med uppdrag bland annat på Handelsbanken Liv, Sparinstitutens Pensionskassa och Salus Ansvar där han under flera år även varit chefsaktuarie.

Moses är expert inom områdena modellering av reserver, prissättning av liv- och sjukförsäkring samt beräkningar rörande förmåns- och premiebestämda pensioner. Andra kompetensområden är standardmetoden i Solvens2 och portföljoptimering, särskilt inom ramen för ALM-modeller.

– Vi förstärker ytterligare vårt aktuarieerbjudande konstaterar Jimmi Brink, Partner på FCG. Med tanke på att Solvens 2-implementeringen nu går in i en ny fas är det viktigt att FCG fortsatt ligger i framkant vad gäller just erfarenhet och gedigen kunskap inom liv- såväl som sakförsäkring. Om vi blickar än mer framåt så ser vi med tillförsikt fram mot att kunna utgöra ett bra stöd för livbolagen i samband med det omfattande arbete som IFRS4 kommer att medföra.

Let's connect

Ytterligare två livaktuarier till FCG Ytterligare två livaktuarier till FCG
I want an FCG expert to contact me about:
Ytterligare två livaktuarier till FCG

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Ytterligare två livaktuarier till FCG Ytterligare två livaktuarier till FCG

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Ytterligare två livaktuarier till FCG Ytterligare två livaktuarier till FCG

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save