FCG talar på DI Försäkring

På onsdag den 10 februari är det återigen dags för DI Försäkring där Johan Lindqvist, Director på FCG, är en av föredragshållarna.

Johan talar på temat ”Styrelsens och Vd:s ansvar under Solvens 2 företagsstyrning” där han bland annat tar upp på vilka sätt Solvens 2-regelverket påverkar företagsstyrningen och vilket ansvar som ligger hos styrelse och Vd. Johan kommer även ta upp hur implementeringen kan ske i praktiken, vilka de viktigaste erfarenheterna och de största utmaningarna är, samt hur FCG ser på hur området kommer att utvecklas framöver.

Let's connect

FCG talar på DI Försäkring FCG talar på DI Försäkring
I want an FCG expert to contact me about:
FCG talar på DI Försäkring

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG talar på DI Försäkring FCG talar på DI Försäkring

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG talar på DI Försäkring FCG talar på DI Försäkring

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save