FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR

Torsdagen den 15 oktober bjöd FCG in till ett seminarium med rubriken: MiFID II och MiFIR – Reflektioner över några större regeländringar och genomförandet av reglerna. Syftet med seminariet var att på en övergripande nivå reflektera över, och lyfta fram, de större regelförändringar som MiFID II och MiFIR innebär, samt hur implementeringen av reglerna i verksamheten kan hanteras.

Inledningsvis gick FCG:s expert Niclas Temes igenom regelverkets syften; att förbättra kundskydd, transparens i handeln samt att stärka den finansiella stabiliteten. Därefter presenterades de förändringar och nyheter som MiFID II och MiFIR innebär, b.l.a. avseende kundskydd och uppförande, rörelseregler och organisation samt handelsplatser och transparens.

Efter Niclas distinkta sammanfattning visade sedan Louise Hedqvist på vikten av att ha strukturerade processer för hantering av nya regelverk, för att på så vis effektivisera implementeringen i verksamheten – från styrelse till enskild medarbetare. På samma tema poängterades vikten av att möjliggöra en långsiktig planering för utvecklingsinsatser och kostnadsberäkningar, samt värdet av att försöka hitta affärsmöjligheter och konkurrensfördelar med de nya regelverken.

Avslutningsvis lyfte Therése Marcks von Würtemberg frågan om ansvar i organisationen för regelverksbevakning och genomförande av konsekvensanalyser för reglerna. Genom att klarlägga de konsekvenser som regelverken innebär för verksamheten ges ett bättre underlag för medvetna ställningstaganden, vilket i sin tur leder till en god framförhållning vad gäller resurser och investeringar.

Ett konkret råd gavs till samtliga deltagare: ”Det av största vikt att konsekvenser av regelverket identifieras löpande för att en god implementering ska uppnås i hela verksamheten.”

Let's connect

FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR
I want an FCG expert to contact me about:
FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save