FCG föreläste på Umeå Universitet

I slutet av terminen fick de som läser sista året på Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet lyssna till Mattias Ullsten, Partner på FCG. Mattias, som blivit inbjuden att föreläsa inom kursen “Enterprise Risk Management”, undervisade och talade om ett av sina specialistämnen: Kreditrisk

Studenterna, som läser linjens riskinriktning, fick under föreläsningen konkret och verklighetsanknuten information om kreditrisk i den finansiella sektorn. Mattias delade med sig av sina och FCG:s kunskaper och erfarenheter av exempelvis reglering och tillsyn samt hur kontroll, styrning och förvaltning sker inom finansbranschen. Även mer tekniska delar fanns med i Mattias föreläsning när han gick in på områden som modellering, riskbaserad prissättning, economic capital och reserveringsmodeller.

– Det är roligt att få frågan om att föreläsa vid universitetet och mycket intressant att få dela med sig av sina erfarenheter, säger Mattias och fortsätter: Universitetsundervisningen är naturligtvis till stor del teoretisk, så mitt mål var att addera värde genom att visa hur det fungerar i praktiken. Jag hoppas och tror att det var uppskattat.

Let's connect

FCG föreläste på Umeå Universitet FCG föreläste på Umeå Universitet
I want an FCG expert to contact me about:
FCG föreläste på Umeå Universitet

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG föreläste på Umeå Universitet FCG föreläste på Umeå Universitet

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG föreläste på Umeå Universitet FCG föreläste på Umeå Universitet

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save